Yoga

6 € / vstup
NEOBMEDZENÉ VSTUPY
Cvičím koľko chcem bez obmedzenia
Cena za mesiac
1 mesiac 44 € 5 € zľava pri predĺžení
1 mesiac - OFF peak 22 €
4 mesiace 144 € 36 €
6 mesiacov 189 € 31 €
1 rok 319 € len 26 €
PERMANENTKY NA VSTUPY
Chcem cvičiť 1-2x týždenne alebo nepravidelne.
Cena za lekciu
5 vstupov 27,50 € 5,50 €
10 vstupov 49,50 € 4,95 €
20 vstupov 85 € len 4,25 €
- Platnosť 4 mesiace od zakúpenia
Súkromná hodina 1x od 30 €

Hot Yoga

12 € / vstup
NEOBMEDZENÉ VSTUPY
Cvičím koľko chcem bez obmedzenia
Cena za mesiac
1 mesiac 69 € 10 € zľava pri predĺžení
1 mesiac - OFF peak 39 €
4 mesiace 239 € 59 €
6 mesiacov 299 € 49 €
1 rok 499 € len 40 €
PERMANENTKY NA VSTUPY
Chcem cvičiť 1-2x týždenne alebo nepravidelne.
Cena za lekciu
5 vstupov 49,50 € 9,80 €
10 vstupov 85 € 8,50 €
20 vstupov 140 € 7 €
- Platnosť 4 mesiace od zakúpenia
Súkromná hodina 1x individuálne
Vystavenie / strata HYC karty* 1 €
Zabudnutie HYC karty 0,50 €

OFF peak permanentka platí len cez pracovné dni na lekcie v týchto časoch:

YOGA: lekcie začínajúce od 7:15 do 15:45 a po 19:45
HOT YOGA: lekcie začínajúce do 16:00 a po 20:00

* Využívať služby môže klient len s HYC kartou, pre zmluvných klientov je poplatok 2 €.
- Predĺženie permanentky: zľava sa uplatní len pri nadväzujúcom predĺžení (t.j. ďalší deň od skončenia platnosti permanentky).
- Vstupové permanentky platia 4 mesiace. Permanentka na neobmedzené vstupy platí odo dňa prvého využitia.