Príď včas

Chceli by sme vás poprosiť, aby ste na lekcie chodili s dostatočným časovým predstihom. 

Príďte k nám na yogu tak, aby ste sa stihli v kľude prezliecť a pripraviť. Príchody do sály po začatí lekcie narušujú jej priebeh, a preto budeme po začatí lekcie púšťať oneskorencov 5 minút po začatí lekcie z dôvodu, aby nerušili úvod lekcie, kedy sa celá skupina potrebuje skoncentrovať a stíšiť. Je našou snahou obmedziť takéto narúšanie lekcií, ale zároveň rozumieme, pokiaľ sa výnimočne stane, že človek nestihne prísť včas. 

Ďakujeme za pochopenie :) 

Carousel 5minut