Dodržiavajme opatrenia a cvičme spolu

Sme na nule. Od začiatku epidémie sme nezaznamenali žiaden prípad v súvislosti s cvičením v našich centrách alebo na pobytoch. 

Naše interné opatrenia fungujú. Nad rámec povinných nariadení dbáme na toto: 

  • Vetráme nonstop. Vzduchotechnika ide na plný výkon počas dňa aj noci. Každé centrum máme vybavené vzduchotechnickými rúrami, ktoré privádzajú čerstvý vzduch z vonku priamo do sál. Vetráme aj oknami.
  • Znížená kapacita sál  
  • Pravidelná dezinfekcia priestorov
  • Prestávky medzi lekciami, ak nasledujú po sebe (skrátili sme lekcie o 5 minút)
  • Karanténa sál resp. prestávky medzi cvičeniami: až 2/3 dňa sú sály úplne bez ľudí.

Všeobecne je so športom spojených len 1,8% prípadov. (zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, na SK takáto štatistika nie je dostupná)  1,8 % je číslo za všetky športy. Cvičenie yogy patrí medzi športy s minimálnym rizikom, keďže cvičiaci majú svoje stabilné miesto a nepremiestňujú sa po sále. 

Môžete sa u nás cítiť bezpečne. Robíme preto maximum. 

Prosím, pomôžte nám: 

  • Posilnite svoju imunitu pravidelným cvičením
  • Dodržiavajte rozostupy, máme veľké priestory recepcie, väčšinou je možné dodržiavať odporúčaný rozostup 
  • Použite dezinfekciu alebo si umyte ruky v umývadle 
  • Noste malý uterák na yogamatku, ak nemáte vlastnú
Carousel copy of copy of skrina web