Karma yoga

Yoga dobra šíriaca láskavosť, radosť a pocit istoty pre tých, ktorí nás potrebujú.

Zacvič si a podpor svojou prítomnosťou a dobrovoľným príspevkom ľudí so zrakovým, telesným, mentálnym či sluchovým znevýhodnením. V spolupráci s Nadáciou Pontis pomôžeme projektu Dobrej krajiny - Výcvikovej škole pre vodiace a asistenčné psy.

  • stretneme sa v HYC Extra
  • piatok 28.2. v čase 18:00 – 19:15
  • teší sa na vás lektorka Silvia a Nadácia Pontis
  • prihlasovanie a viac info na: info@hyc.sk alebo priamo na našich recepciách


Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy
Psích pomocníkov cvičíme už od roku 1995. Spočiatku išlo predovšetkým o vodiacich psov pre ľudí so zrakovým znevýhodnením. V poslednom období sa však na nás začali obracať aj rodičia detí s poruchou autistického spektra, či dospelí s telesným a mentálnym znevýhodnením. Veľmi radi by sme vyhoveli požiadavkám ľudí, ktorí sa na nás s dôverou obracajú a pomohli im, či ich rodinným príslušníkom prostredníctvom týchto špeciálnych psích pomocníkov. Výcvik štvornohých asistentov si však vyžaduje špeciálne upravenú miestnosť, v ktorej by prebiehal. Vďaka Vašej podpore budeme do tohto priestoru môcť zakúpiť potrebné pomôcky, umožníme jeho plnohodnotné fungovanie a teda aj výcvik psíkov pre tých, ktorí ich pomoc potrebujú.

Dobrá krajina je darcovský portál Nadácie Pontis. Od roku 2009 tisícky darcov pomáhajú dennodenne bojovať proti chudobe, chrániť prírodu, odhaľovať korupciu či pomáhať zdravotne znevýhodneným ľuďom. Naším poslaním je rozvíjať individuálne darcovstvo. Spájame štedrých darcov s dôveryhodnými projektmi, ktoré menia túto krajinu k lepšiemu. Projekty na Dobrej krajine každý rok starostlivo vyberá Nadácia Pontis a Správna rada Dobrej krajiny. Organizácie pravidelne reportujú spôsob využívania zdrojov a postup projektu. Ručíme teda za to, že každé jedno euro darované na Dobrej krajine je použité na dobrú vec. Dobrá krajina má registrovanú verejnú zbierku, schválenú Ministerstvom vnútra SR pod číslom 000-2019-038845.

Pridaj sa spolu s HYCom aj ty ku komunite ľudí meniacej svet okolo seba.

Carousel karma joga web f