PREPOJENIA ll. Boky a emócie

Čo majú spoločné chodidlo a jazyk? Táto séria workshopov sa zameria na fasciálne  prepojenie tzv. deep front line - hlboká predná línia ktorá prepája naše chodidlá, boky, bránicu až na jazyk.

  • stretneme sa v HYC Ružinov
  • sobota 15.4. v čase 16:00 - 18:00 
  • cena: 20 €
  • teší sa na vás Alex

!PRIHLASENIE!

Druhá časť série workshopov " Prepojenia" bude zameraná na boky, večná to téma pre veľa z nás. Miesto kde sa spája vrchná časť tela so spodnou. Miesto ktoré ak máme sedavý spôsob života je častokrát skrátené a oslabené. No hlavne miesto, kde sa vedia ukľadať nespracované emócie.

Čím stuhnutejšie sú naše boky, tým menšiu pohyblivosť má naše telo. To môže mať za následok bolesť a brániť každodenným činnostiam, ako je chôdza, kráčanie po schodoch a iné - dôležité sú pre fungovanie celého nášho tela.

V centre celého diania v našich bokoch je psoas a je zároveň úzko spätý s nadobličkami, ktoré kontrolujú reakcie nášho tela v stresových situáciách. Ak sme zažili veľkú a/alebo dlhodobú záťaž, vie sa to premietnuť práve v stuhnutosti psoasu.
Preto sa spoločne pozrieme na to ako tento sval a celkovo boky uvoľniť a zároveň posilniť za pomoci jógy. 

Workshop je vhodný aj pre začiatočníkov, aj bez absolvovania predchádzajúcej časti.

Carousel prepojenia ii.