Rekreačný poukaz od zamestnávateľa

Naše wellness yoga pobyty s rekreačnými poukazmi? Áno! Neváhaj a poď s nami. Je to jednoduché.

Na uplatnenie rekreačného príspevku máš nárok ak si:

  • zamestnanec, ktorý pracuje na TPP vo firme s viac ako 49 zamestnancami a odrobil si v tejto spoločnosti najmenej 2 roky 
  • SZČO, ktorá si uplatňuje skutočné výdavky, nie paušálne 
  • osoba, žijúca v spoločnej domácnosti so zamestnancom, ktorý spĺňa podmienky pre uplatnenie rekreačného príspevku

Ak spĺňaš tieto podmienky, postup je nasledovný:

  • vyber si vytúžený yoga pobyt na území Slovenskej republiky. Môžeš si vybrať aj viac pobytov :)
  • napíš nám na info@hyc.sk, že máš záujem o uplatnenie rekreačného poukazu, vystavíme ti faktúru, ktorá bude obsahovať všetky náležitosti - tvoje meno, termín pobytu a cenu za pobyt.
  • tento účtovný doklad prinesieš zamestnávateľovi, ktorý ti v najbližšej výplate preplatí 55 % zo sumy, ktorú si zaplatil/a za pobyt. 

*Odporúčame si tento postup najprv prekonzultovať u zamestnávateľa, keďže si mohol stanoviť iný interný postup uplatňovania rekračných poukazov. 

Vidíme sa na pobyte :)

Carousel rekreacne poukazy yoga pobyty2